Po absolvování LF UK v Plzni v roce 1996 pracoval jako sekundář nejprve na oddělení patologie strakonické nemocnice, poté na chirurgickém oddělení tamtéž. Po atestaci chirurgie I. stupně v roce 2000 nastoupil do Volyňské léčebny, v roce 2005 složil atestaci z rehabilitace a fyzikální medicíny. Od roku 2012 působí jako primář oddělení rehabilitace v Nemocnici Strakonice a.s. Od roku 2015 vede pracoviště lymfologie splňující standardy moderní komplexní terapie lymfedému.

  • Člen Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Společnosti myoskeletální medicíny.
  • Držitel oporávnění k provádění výkonů manuální a myoskeletální medicíny s pravidelnými refresh.
  • Absolvent kurzu A, B DNS dle Koláře.
  • Člen Společnosti McKenzie – absolvent kurzů A, B. 2014 absolvent specializačního kurzu komplexní terapie lymfedemu.
  • Držitel licence ČLK v oborech RFM a Urgentní medicína.