Smlouvy s pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
207 – Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Nasmlouvané výkony:

  • komplexní, cíleně zaměřené a kontrolní vyšetření odborníkem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny
  • reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce
  • injekce i.m., s.c., i.d., injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby
  • intravenosní injekce měkké a mobilizační techniky
  • mobilizace páteře a kloubu – s nárazem